Каталог Бойни изкуства

Добавете Вашия клуб в Каталога за бойни изкуства, като попълните формата. За повече информация, моля свържете се с нас.

Кунфу център Сюангуей

Град:София
Кунфу център Сюангуей е създаден през лятото на 1995 г. Центърът продължава практикуването на традиционни китайски бойни изкуства в България, чието начало се поставя от Езотерично общество Цин Лун, с ръководител Красимир Димитров - Китаеца; Клуб за бойни изкуства Багатур: група по Джит кун до, с ръководител - Адриан Недялков; група по Уин чун кюн, с ръководител - Добрин Василев; EWTO; PAWTO; IMASTY и др. От началото на 2000 г. към центъра е открита и първата в България и на Балканите група, практикуваща Бразилска капоейра.
Кунфу център Сюангуей София
Допълнителна информация

Инструктурите и практикуващите в центъра ежегодно посещават множество семинари и срещи на наши и чужди майстори в различни стилове и направления на бойните изкуства. Центърът е активно средище за обмяна на опит, градивни и ползотворни срещи, дискусии и сътрудничество между различни стилове, школи и практики. Към центъра е създаден и се развива нов, съвременен метод за обучение в бойните изкуства, съобразен със съвременните достижения на образованието, науката и техниката, езиковото, културно и информационно развитие на съвременния човек, неговите възможности за възприемане и разбиране, както и с индивидуалните особености и изисквания на всеки практикуващ. Резултат от успешната работа и нарастващата популярност са участията в различни публични изяви и форуми, състезания, демонстрации, фестивали и др., множество публикации в периодичния печат, участия в интервюта и предавания по електронните медии, създаване на периодично излъчвани филми с учебен и популярен характер. Издадени са две книги, монографии в областта на бойните изкуства и езотеричната практика, като за печат се подготвят още три с подобна насоченост. Към настоящия момент в центъра има три действащи групи, които практикуват: 

Тайдзи цюан /Юмрук на Великия предел/, стилове на фамилиите Ян, Чън и У
Уин чун куен /Юмрукът на Прекрасна пролет/
Шаолин цюан /Юмрукът на манастира "Шаолин"/
Филипино кали, арнис, ескрима /филипински бойни изкуства/
Капоейра - Ангола, Реджионал /бразилско бойно изкуство/

Неизменна част от практиката е ползването на разнородни традиционни оръжия. Освен в тези напавления, центърът работи в близко сътрудничество с наши и чужди школи по различни стилове на ушу /кунфу/, карате, айкидо, джу джуцу, тай куон до и др.

Запознаването с отделните видове изкуства предполага опознаване на различните култури, история, традиционни вярвания и обичаи, социални и обществени отношения, религиозен и философски светоглед.

Центърът е отворен за сътрудничество и контакти с всички родствени и близки организации, имащи за цел популяризиране, развитие и усъвършенстване на бойните изкуства, традиционна практика, философия и култура.

Форми на обучение:

  • Колективна
  • Индивидуална
  • Практически семинари
  • Лекции :видео лектории,
  • теоретически занимания
  • Курсове за инструктори
  • Лагери зимни/летни
  • Обучение за специализирани групи и звена /спец. части, охранители /
Инструктори

лао Шъ Валери Иванов (тайдзицюан, капоейра): +359 89 858-60-03
шъ фу Божидар Станчев (уин чун, филипино кали и джийт кун до): +359 89 876-18-09
дзяо шъ Искрен Душков (шаолин, подражателни стилове ): +359 88 733-87-20 

Тренировки
Контакти
Адрес
гр. София
Телефон
0898761809
Карта на Кунфу център Сюангуей
Вие сте тук:Начало Arrow Каталог Arrow Джийт кун до Arrow Кунфу център Сюангуей