Каталог Бойни изкуства

Добавете Вашия клуб в Каталога за бойни изкуства, като попълните формата. За повече информация, моля свържете се с нас.

Бойният стил Пекити-Търша Кали

pekita-tarshiКали, оригиналното бойно изкуство от Филипините в най-автентичната си форма, е систематично изкуство за битка, основаващо се на науките за стратегия и тактика. Бойните методи са древни, претърпели историческо и културно развитие, но техниките непрекъснато напредват така, че бойните ценности да бъдат винаги актуални.» - Гранд Тухон Лео Т. Гахе – син.

Тази описателна дефиниция на Кали от Гранд Тухон предоставя проникновен поглед към основните й принципи и днешното й приложение. 
За разлика от други интерпретации на понятия в БИ, в които методологията на битката е ограничена и се придържа към принципи на животни, елементи или митология, Кали разглежда битката и военните действия анализирайки истински, материални и функционално точни човешки качества и възможности, започвайки с употребата на хладните оръжия, използвани от всяка цивилизация. 

 I.Бойните стратегии

 Бойните стратегии и тактики в Кали сe развиват с движението и механиката на поточността (flow - “непрекъснато, циклично протичане") и са структурирани според характеристиките на използваните оръжия – режещи, удрящи или празни ръце – комбинирани заедно с принципите на човешката анатомия, физиология и кинезиология като основа за тактическо боравене и приложение. Изкуството на Кали формулирано от тази гледна точка отразява и обяснява самия живот. По думите на Гранд Тухон – върховният майстор на системата Пекити-Търша Кали: «В Кали има само Живот, следователно това е живо изкуство, съдържащо разбирането за същността на всички изкуства.» Танцът на Кали, танцът на Живота, танцът на Острието отразяват този принцип и философия и причините за актуалността му от древните племенни войни до днешните модерни, технологични битки. В продължение на повече от 2000 г. развитието на Кали във Филипините е определило човешките възможности и граници в битка и е запазило истинността и приложимостта на бойните ценности във всичките му форми. Доказаните от поколения наред принципи на Кали правят съвременните интерпретатори на древни и модерни идеи за бойни изкуства неспособни да поставят под съмнение ефективността му.

Системата на Кали Пекити-Търша идва от провинцията на Негрос Оксидентал във Филипините и е формулирана от семейство Тортал от островите Негрос и Панай. Семейният патриарх Конрадо Б. Тортал предава тази система и нейните свойства на внука си, единствения наследник и днешен пазител, Гранд Тухон. 
Пекити-Търша Кали е система за ръкопашен бой срещу многобройни опоненти на основата на употребата на Острието. Пекити-Търша е система на завършените стратегии и тактики, използващи всички оръжия за близък бой, при всякакво разстояние, която осигурява защита от удари и атаки, унищожение на оръжието на опонента и доминиране във всяка бойна ситуация. Същността на близкия бой се изразява в поточността (flow) – непрекъснатия боен процес на атака, контра и реконтра атака. 

II. Структура и систематизация 

В първоначалният анализ на всяка бойна структура трябва да се определи дали тя се квалифицира като стил или като система. Стилът е сбор или списък от техники свързани с една обща тема. Системата е класификация на техники според принципите на формата и функцията им. Систематизацията е формулиращ подход към решаването на проблем или процес с променливи величини, докато стилизацията може да разглежда само предварително определени стимули и контролирани действия. Системата на Кали Пекити-Tърша се класифицирана чрез методи и методологии. Всеки метод определя дадена стратегия, боен план или принцип, и придружаващи тактики, техники или умения за изпълнение. Пекити-Търша е завършена система, в която стратегиите и тактиките, техниките и уменията са обхванати в интегрирана функционираща структура. Например, за системата от 64 атаки в Пекити-Търша има 7 подсистеми или метода и 8 бойни упражнения. 

Всеки метод се отнася за специфична стратегия и дава различни тактики и техники, които включват едновременно footwork (работа с крака), атакуващи или контра атакуващи бойни приложения и развитие на атрибути (физически качества). Всеки от тези елементи може да бъде изолиран и трениран самостоятелно, за да се усъвършенства всяко движение, и може да бъде засилен по време на аналитичните и учебните процеси. 

В тази структура всеки метод допълва и надгражда предишни методи в процеса на обучение. Освен това, при анализа и дълбокото изследване на всеки метод и система, се предава не само древното знание, основано на бойния опит за стотици години, но се достига и до нови въпроси и отговори. Смятаните за разтълкувани принципи и системи стават все по-ясни в светлината на по-напредналите системи. Цялото е по-голямо от сумата на частите си. До този извод при систематизацията се достига чрез провокиращия размисъл процес на обучение, който контрастира с механичния процес на заучаване на даден стил. 

Отличителна характеристика на Пекити-Tърша и на Филипинските БИ е принципът, че уменията с оръжия се преподават първи и след това се развиват до финалната фаза - празни ръце. Стратегическите съображения за тази структура са: 

1. Естеството на войната е използването на оръжията, а не празните ръце. 
2. Развитие на атрибути (физически качества) – използването на оръжия и по-специално такива с остриета развива бойните качества и приложението им по-интензивно и по-бързо от тренирането с празни ръце. 
3. Методите за бой с празни ръце във Филипино произлизат директно от приложението на оръжия за разлика от други БИ, в които се използват коренно различни стилове за умения с празни ръце и техники с оръжия. Този принцип на успоредна методология и прехвърляема технология в най-базовата си форма може да бъде наблюдаван във Филипинските БИ. В модерното приложение тези методи и умения преминават от оръжия с острие, удрящи и други режещи оръжия до битка с празни ръце и отново директно към оръжия, вкл. модерните огнестрелни оръжия.

III. Бойни стратегии в Пекити-Търша 

Боева лексика в Пекити-Търша - сравнителен анализ: 
Битка - Самоотбрана 
Реализъм - Догматизъм 
Контра нападение - Отбрана 
Реконтра нападение - Блокиране 
Footwork (движения с краката) - Позиция 
Плавност - Скованост 
Партизанска война - Фронтална атака 

Определение на Пекити-Търша 
(Влизане на близка дистанция) 

“Пекити” в наименованието Пекити-Търша поставя на първо място разглеждането на боя в близка дистанция, а след това преминаването към средна и дълга дистанция. Боят в близка дистанция обхваща пълната употреба на всяко отделно оръжие и всички естествени “оръжия” на боеца. Механизмите на техническото изпълнение и характерните качества, като чувствителността при близката дистанция, позволяват на боеца да влезе естествено в бой при по-голяма дистанция, докато при боец, тренирал само на средна и дълга дистанция липсва обратната възможност. 

“Пекити” определя дистанцията - бой при изключително близка, близка и дълга дистанция: 

Изключително близка дистанция - (Пекити Пекити) – пунио, лакът, коляно; 
Близка дистанция - (Tirsia Corto) - употреба на "трета" ръка; 
Дълга дистанция - (Tirsia Largo) - оръжие срещу ръката на опонента или оръжие срещу оръжие. 

***Забележете, че средната дистанция не е дефенирана в тази система. Средната дистанция е когато и двамата сражаващи се имат равни възможности за нанасяне на удар както и еднакви оръжия. За да се премине директно от дълга в близка дистанция и отново в дълга, се използват свързващи тактики и техники. Това е принципът «Да влезеш и да излезеш

  • Обсег за ритане - крак; 
  • Обсег за бой с юмруци - ръце; 
  • Обсег за трапинг - лакът, коляно; 
  • Обсег за граплинг - изправени, на колене или борба на земя. 

“Търша” в наименованието Пекити-Търша определя quartering. Quartering е стратегически принцип на приближаване, атакуване и контролиране на опонента посредством footwork и методи за нанасяне на удар. “Търша” произлиза от третина / третичен (лат.). В системата на Пекити-Търша quartering се дефинира чрез символа на триъгълника и чрез третичната структура и приложение на методите за нанасяне на удар. 

Първият quartering метод е чрез footwork. Footwork е стратегическо маневриране, осигуряващо: 

1. Защита чрез отбягване, подвижност и преместване на тялото. 
2. Специфични настъпващи и атакуващи движения, свързани с оръжията и конкретните методи за нанасяне на удар. 
3. Позициониране и придвижване, което обхожда във фланг и обгражда опонента, ограничава и пресича движенията и контра атаките му. 

Quartering чрез footwork за напреднали се използва при наличието на няколко опонента, защити и естествени условия, които създават препятствия. 

Вторият quartering метод се осъществява чрез прилагането на тактики към различните методи за нанасяне на удар. Тези методи касаят: 

1. Ъглите на атака. 
2. Целеви зони. 
3. Контра атака срещу атаките от различни ъгли. 
4. Атаки, в зависимост от използваното оръжие. 

Стратегическата употреба на Търша или quartering е в случаите, когато боецът се позиционира спрямо опонента чрез движение в триъгълник. Този триъгълник служи като ориентир за непрекъснато придвижване и приложение на техника за нанасяне на удар, а за неговото завършване могат да се използват обекти от обкръжението.

Задълбочена дефиниция на Пекити - Търша 
Нападение (Offensa) – Контра нападение (Contradas) 
Контра нападение (Contradas) – Реконтра нападението (Recontras) 
Реконтра нападение (Recontras) – Контра на реконтра нападението (ReContradas) 

IV. Бойни принципи на Пекити-Търша 

Тактическото уравнение на нападението, контра и реконтра нападението определя ключовия принцип на обучението. Първо, боецът трябва да има знанията и способността вещо да изпълнява методите на нападение, а чак след това да научи и приложи подходящия метод за защита чрез контра нападение и напреднали методи за атакуване чрез симулация и примамване, прилагани при реконтра и контрирането на реконтра нападението. 
Методите за атака се класифицират и преподават съобразно с: 
1. Ъгълът на подаване - хоризонтален, диагонален или вертикален 
2. Движението или енергията - накъсана, поточна или кръгова 
3. Характеристикита на използваното оръжие - разсичане или мушкане с пунта (върха), пуньо (дъното), режещия или тъпия ръб на хладното оръжие 
4. Атаките съобразно дистанцията 
5. Атаките, определени от конкретната употреба на оръжието 

Боят на близка дистанция по-нататък включва приложението на умения като: 
Тапинг 
Трапинг 
Заключване 
Чупене 
Обезорьжаване 
Хвърляне
Граплинг 
Нанасяне на удари (с всички естествените оръжия на тялото) 
Всички бойни тактически приложения трябва да съдържат следните компоненти или мерки за противодействие: 
1. Самозащита 
2. Неутрализация на противниковото оръжие (принципът оръжие към оръжие) 
3. Директно нападение или контра нападение
Този принцип може да бъде осъществен самостоятелно чрез отбягване и подвижност, контра нападение към оръжието на противника или ръката, в която се намира то, последвани от атаки към допълнителни целеви зони. Предпочитаният начин да се осъществи този принцип е чрез стратегически footwork и придвижване, придружени от директни атаки към ръката с оръжието за ефективно обезоръжаване на опонента или към фатални целеви зони, които да го изведат от строя незабавно. Таймингът и позиционирането или пространственото взаимоотношение с опонента определят приложението на този принцип. 

V. Методология и тренировъчни фази 

Мисловно обуславяне - бойна психология 
Умственото трениране на един боец се провежда от много перспективи с отделни тренировъчни методи, но по същността си те могат да се сведат до изграждане на “инстинкта на убиеца”. 

1. Личната ценностна система и философията на Пекити-Търша Кали: 
Ние вярваме в живота, а не в смъртта. 
Ние вярваме в здравето, а не в болестта. 
Ние вярваме в успеха, а не в провала. 
2. Професионални стандарти или лични изисквания – военна служба, опазване на обществения ред, охрана, лична и семейна защита. 
3. Разпознаване и анализ на заплахата, комбинирани с адекватна оценка на личните умения. По-просто казано “Убий или ще бъдеш убит”. 
4. Бойна нагласа за оценяване на техниката - осъзнаване на смъртоносните приложения на сила и последствията от използване на оръжия. 
5. Техника за визуализация - реалистична умствена визуализация на бойните сблъсъци с употребата на специфични техники срещу различните противници и в зависимост от условията в околната среда, които отговарят на оценката на заплахата. Прилагането на смъртоносна сила и приключването на живота е критичният компонент на тази техника. 
6. Оцеляване при бойна схватка - умствената непоколебимост да оцелееш след всяко бойно сражение. Психически контрол над наранено физическо тяло, контрол над шока и съсредоточаване върху волята за живот. 

Техническо изпълнение 

Първоначалната тренировка и развитието на бойните техники е процес с 3 фази: 
1. Footwork 
2. Удари с оръжие 
3. Комбиниране на footwork с ударната техника. 
Footwork е основата на системата на Пекити-Търша и ключът към всички бойни тактики. Както е описано по-горе, footwork осигурява защита, нападение и контра нападение, придвижване и quartering. Footwork се извършва с непрекъснати движения и чрез следните атрибути: 
1. Скорост - бърза смяна на позициите и изпълнението на различните footwork техники. 
2. Тайминг - изпълнение в зависимост от противниковата позиция и footwork и съчетаване с приложението на ударната техника. 
3. Сила - употреба на индивидуалната силова база (power base). Хълбоците са повдигнати, наведени или усукани, за да се създаде въртящ момент на тялото и да се генерира сила по време на удара. 
4. Плавност - преходи от леки, бързи движения към силова база (power base) и отново към леки, бързи движения. 
Обучението на удряне с оръжие започва първоначално с изпълнение на единична ударна техника в рамките на всяка категория оръжия. Всяка индивидуална ударна техника се тренира в следната последователност: 
1. Правилни ударни позиции 
2. Ориентиране на острието 
3. Прецизност на позата и двеженията 
4. Бавно изпълнение 
5. Бързо, действително изпълнение “Бавното е плавно, плавното е бързо.” 
6. Повторения, перфектно изпълнение - средно около 3000 повторения за заучаване перфектно на отделната техника. 
Комбинациите от footwork и приложението на ударните техники се съчетават чрез правилната механика на тялото и подходящият тайминг за тактически приложения. 

Развитие на атрибутите 

Тези бойни атрибути се тренират първоначално по време на предходната фаза на техническо изпълнение и след това биват продължително развивани и изчиствани през следващата фаза на работа върху методите на бойно приложение: 
1. Скорост: 
Удар - изпълнение на техника 
Оттегляне - за преориентиране или дистанциране 
Възстановяване - за друга техника, многократни атаки 
2. Тайминг: 
Нанасяне на удари върху целта във време, различно от това на движенията на опонента 
Време за реакция 
Време за движение 
3. Сила: 
Умствена сила - бойна нагласа, инстинкт на убиеца 
Физическа сила - синтезирана, координирана механика на тялото 
4. Чувствителност: 
Очна - визуална наблюдателност и разпознаване 
Осезателна - чувствителност на цялото тяло 
Оръжие - Оръжие-към-оръжие 
Оръжие в контакт с опонента 
Оръжие контролиращо ръка/ предмишница 
Приложения на "третата" ръка 
5. Поточност (flow) - дефинира се като интуитивно тактическо изпълнение на нападение, контра и реконтра нападение от страна на боеца. Този краен резултат се осъществява чрез съзнателно дефиниране на отделната специфична техника и отделянето на ума от техниката по време на изпълнението така, че то да се превърне в естествена функция на тялото. Този принцип е дефиниран и въплътен в аксиомата на Grand Tuhon Leo T. Gaje, Jr., “Научи се да забравяш”. Просветеният боец осъзнава, че да забравиш означава да знаеш. Това е разликата между научаването на една техника или моторно умение чрез запаметяване и припомняне и поточното бойно изпълнение на базата на условни рефлекси. Поточността (flow) позволява на бойното изкуство да стане вътрешна, наразделна част от боеца. 
Бойно-приложни методи 
Четири метода за напредване: 
1. Бойни упражнения 
2. Спаринг на дистанция 
3. Технически спаринг 
4. Спаринг с пълен контакт 
Бойните упражнения са структурирани за двама души модели на нападение и контра нападение, базирани на доказани техники в бой, включващи тактика, техники и умения от специфичните бойни методи. Движенията в базовите упражнения са овладявани чрез обмяната на техники, която е вътрешно заложена в поточността. Бойците след това обогатяват всяко упражнение чрез дефиниране, анализиране и решаване на проблемите при промяната на тайминга на нападенията и контра нападенията. След това бойните упражнения се комбинират свободно, но по контролиран начин в различните дистанции на всяко упражнение. 
Спарингът на дистанция е спаринг между двама или повече опоненти на дистанция, на каквато няма физически контакт чрез оръжия, но бойците използват пълното приложение на footwork с ударните техники, за да развият очна чувствителност и прецизност на прилагането на нападателни, контра и реконтра нападателни техники, приложени с реална скорост, тайминг и сила. 
Техническият спаринг е спаринг без защитна екипировка, който се концентрира върху специфични техники и целеви зони с наблягане върху контрола, прецизността и усъвършенстването на приложението на техниките. Контакт със зони като ръцете, крайниците и нежизненоважни зони от торса със средна сила се практикуват в този метод за спаринг.
Спарингът с пълен контакт включва минимална защитна екипировка и целеви ограничения с пълно приложение на техники от въоръжени до празни ръце във всички боеви дистанции от Largo Mano до борба на земя. 

VI. Заключение 

Ръководството служи за техническа справка и общ план за провеждане на учебния процес по системата Пекити-Търша Кали и е единствено фундаментално указание. Пълните бойни стратегии, тактики, умения, и атрибути на Пекити-Търша се намират в системната методология на Doce Methodos и напредналите системи на Contradas и Contra-Tirsia Dubla Dos. 

Бележка на автора: Някои от материалите за това ръководство са взети от школните и семинарните документи, предоставени от Maginoo Tom Bisio.
Timothy D. Waid, Mataas na Guro, Pekiti-Tirsia Kali System

Вие сте тук:Начало Arrow Статии Arrow Интересно Arrow Бойният стил Пекити-Търша Кали